IPIN Real Estate IPIN Real Estate

OUR MANAGEMENT TEAM

Mr. Kuon Yee

Mr. Kuon Yee

CEO

Mr. Srun Meng Kiang

Mr. Srun Meng Kiang

Sales and Marketing Director

Mr. Dang Kosal

Mr. Dang Kosal

Digital Content Director

Mr. Chea Kosal

Mr. Chea Kosal

Human Resource Manager

Ms. Khut Borey

Ms. Khut Borey

Financial Manager

Mr. Nuon​ Vanny

Mr. Nuon​ Vanny

Head of Project Manager

Ms. Soy SreyLeak

Ms. Soy SreyLeak

Head of Project Manager

Ms. Chum  Hanna

Ms. Chum Hanna

Head of Project Manager

Mr.  Chhat Chanty

Mr. Chhat Chanty

Head of Project Manager

Ms.  Srorn Theneang

Ms. Srorn Theneang

Head of Project Manager

Mr. Ban Sambathsak

Mr. Ban Sambathsak

Head of Project Manager